4 trường đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội,Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng,Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

                                           

                                                                           (Ảnh minh họa)

Đến nay có 4 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ gồm:

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Thy, để lấy được thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế (HDVDL), theo Luật Du lịch, ông phải có chứng chỉ B2 tiếng Anh khung Châu Âu. Ông đã thi và đạt chứng chỉ B2 tại Trường Đại học Hà Nội vào tháng 11/2018.

Tuy nhiên, khi ông nộp hồ sơ làm thẻ HDVDL, các Sở Du lịch đều từ chối cấp thẻ. Nguyên nhân là Tổng cục Du lịch có Thông báo số 1552/TCDL-LH ngày 2/11/2018 gửi các Sở Du lịch với nội dung như sau:

“Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét lựa chọn đơn vị có đủ năng lực tổ chức thi và đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017.

 

                                                                       (Ảnh minh họa)

Vì vậy, đến nay chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp và chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu”.

Tuy nhiên ông Thy được biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp: Trong khi chờ xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý để tổ chức, triển khai hoạt động của hệ thống khảo thí ngoại ngữ quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu 10 đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm SEAMEO RETRAC (Thông báo số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011); Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần Thơ (Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011); Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh (Thông báo số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013) được tổ chức rà soát, thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương 6 bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Ông Thy hỏi, chứng chỉ tiếng Anh B2 theo khung Châu Âu của trường Đại học Hà Nội đã cấp và đang tổ chức các khóa thi hàng tháng có được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận không? Nếu không được công nhận thì ông phải thi ở đâu để lấy chứng chỉ B2?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện nay được thực hiện theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 29/9/2017, có hiệu lực từ ngày 15/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện theo Thông tư này, đến nay đã có 4 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ gồm: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

word english standing on the table with globe over wooden background with copy space, education concept

                                                               (Ảnh minh họa)

Trường Đại học Hà Nội chưa công bố đạt đủ điều kiện quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT nên các chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do trường Đại học Hà Nội cấp chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Liên Hệ

});