Thông tư mới về Liên thông Đại học chính thức có hiệu lực

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 18 về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Theo đó các trường và thí sinh theo quy định liên thông Đại học phải có đủ các điều kiện sau:

 Đã từng đào tạo trình độ đại học chính quy theo tín chỉ với ít nhất là 3 khóa liên tiếp, ngoại trừ các trường văn hóa – nghệ thuật có thể theo niên chế, khối trường Y dược phải có ít nhất 1 khóa đã tốt nghiệp;

 Nhà trường phải có quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức miễn trừ cho sinh viên học liên thông Đại học chính Quy.

(Học Liên thông để hoàn thiện hồ sơ năng lực của bản thân)

Với thí sinh muốn học liên thông đại học 2018, phải tốt nghiệp hệ trung cấp hoặc cao đẳng theo chuyên môn phù hợp, hoặc liên thông trái ngành nếu đáp ứng được điều kiện của chương trình học.

Quy định liên thông Đại học chính quy, thí sinh muốn học liên thông phải đáp ứng các điều kiện tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT, như đạt yêu cầu về kiến thức phổ thông đại trà.

Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông của các trường Đại học không được vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy, và phải thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng, hình thức tuyển sinh liên thông.

Trường tuyển sinh liên thông có thể bằng xét tuyển, thi tuyển, hoặc kết hợp cả 2 hình thức, do lãnh đạo trường Đại học quyết định.

(Tấm bằng liên thông với hai hình thức thi phù hợp với người bận rộn)

Đối với quy định liên thông đại học 2018 từ trình độ trung cấp, cao đẳng trước thời điểm Quyết định 18 có hiệu lực, các cơ sở GD&ĐT phải thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Quyết định trên có hiệu từ ngày 15/7/2018.

Trước đó, từ ngày 1/1/2018, hệ thống đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề thống nhất chuyển về cho Bộ LĐ-TB&XH quản lý.

Điều này dẫn tới 1 số thay đổi trong đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp với hệ đại học (do Bộ GD&ĐT quản lý).

Trước Quyết định 18 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, các trường Cao đẳng, Trung cấp lo lắng không biết việc quy định liên thông đại học 2018 của học sinh, sinh viên của trường sẽ ra sao khi thay đổi về mặt quản lý nhà nước.

Trong khi điều kiện tuyển sinh liên thông đại học 2018 cũng được xem là nguồn thu hút đầu vào của các trường cao đẳng, trung cấp. Vì theo các trường, nếu không thể học liên thông, nhiều người học sẽ chọn học thẳng đại học (vì vào học đại học ngày càng dễ) thay vì học cao đẳng, trung cấp sau đó tùy điều kiện sẽ học liên thông.

Hiện tại, Trường Đại học Trưng Vương vẫn đang tiếp tục Tuyển sinh Liên thông Đại học năm 2019.

Học ngoài giờ hành chính phù hợp với người bận rộn vẫn có thể vừa học vừa làm

Với các ngành cực hấp dẫn: Kế Toán, Điều Dưỡng, Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng

Liên Hệ

});