Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2021

Chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPTQG 2021 tại các địa phương gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

                                                                     Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện tốt một số công việc sau đây:

– Rà soát kỹ lưỡng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp điện nước tại tất cả các Điểm thi;

                             

                                                                  Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

– Tăng cường công tác truyền thông để phổ biến quy chế thi và các quy định của pháp luật có liên quan nhằm ngăn chặn kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong thi cử, nhất là tiêu cực, gian lận có tổ chức.

– Thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi THPTQG về tình hình tổ chức Kỳ thi tại địa phương và những vấn đề phát sinh (nếu có);

                                                 

                                                                                           Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

– Tiếp tục triển khai công tác đề thi, thực hiện chặt chẽ quy trình in sao đề thi để đảm bảo đủ số lượng đề thi với chất lượng tốt nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót;

– Đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật trong các khâu in sao, sử dụng đề thi cũng như trong quá trình vận chuyển, lưu giữ đề thi, bài thi.

                                                                                                                                             (Theo thuvienphapluat)

Liên Hệ

});